Swirl Top

دکوراسیون

Swirl Bottom

ارسی های دکوراتیو

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

ارسی های دکوراتیو

This is the content for the back of your Card.

گالری

دکوراسیون کلاسیک

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

دکوراسیون کلاسیک

This is the content for the back of your Card.

گالری

دکوراسیون خارجی

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

دکوراسیون خارجی

This is the content for the back of your Card.

گالری

دکوراسیون داخلی

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

دکوراسیون داخلی

This is the content for the back of your Card.

گالری

درباره مشیانه

هنرهای سنتی، هنرها و صنایع ظریفه‌ای هستند که در طول سده‌های متمادی با حفظ ریشه‌ها و سنت‌های خود رشد کرده مراحل شکل‌گیری خود را گذرانده یا می‌گذرانند. یکی از ویژگی‌های هنرهای سنتی جنبه رمزی و تمثیلی این هنرهاست. یک اثر هنری سنتی زیباست و این زیبایی در هنر سنتی ذاتی است. کاربردی بودن آثار منقول و غیرمنقول و حتی آثاری که در گروه هنرهای جاری در زمان قرار دارند مانند موسیقی و نمایش‌های سنتی، یکی از ویژگی‌های اصلی هنرهای سنتی است که سابقه‌ای طولانی در فرهنگ ایرانی دارد. هنرهای سنتی بسیار متنوع و مطابق با نیازهای روحی و روانی اقوام مختلف سرزمین ما پدید آمده‌اند. از این رو همانند آیینه‌ای منعکس کننده فرهنگ سنتی جامعه ایرانی بوده‌اند.نقوش، رنگ‌ها، آرایه‌ها، نواها، ریتم‌ها و دیگر عناصر سنتی دست به دست هم داده تا امروز مجموعه هنرهای اصیل ایرانی را از سرپنجه‌های اساتید هنرهای سنتی طلب کنیم

Swirl Top

تماس با ما

.برای بازدید از گالری و کسب اطلاعات بیشتر شما میتوانید با شماره تلفن 09123068794 در ارتباط باشید

Swirl Bottom